FAQs

Odpowiedź: Oficjalne testy europejskie zdezaktualizowały się, a ich wyniki mają niewiele wspólnego z faktyczną wielkością emisji w rzeczywistych warunkach jazdy. Niedawno okazało się również, że możliwe jest manipulowanie wynikami testów w taki sposób, aby samochody wydawały się mieć dużo lepsze parametry, niż osiągane w rzeczywistości. Oficjalne testy dają jedynie wynik „pozytywny” lub „negatywny”. Indeks EQUA przedstawia natomiast wyniki pomiarów jakości powietrza, emisji tlenku węgla i dwutlenku węgla na skali liczbowej, dzięki czemu wiadomo dokładnie, jak sprawuje się dany pojazd. Dodatkowo dostępny jest indeks EQUA Mpg informujący o zużyciu paliwa podczas rzeczywistej jazdy po drogach, nie w laboratorium.

Odpowiedź: Badanie homologacyjne, wymagane przed wprowadzeniem pojazdu na rynek, przeprowadza się obecnie w laboratorium, stosując procedurę o nazwie „nowy europejski cykl jezdny” (NEDC). Zajmuje ono niecałe 20 minut i przeprowadza się je przy niskich prędkościach średnich, niskich przyspieszeniach i bez nachyleń; sprawność pojazdu jest więc testowana przy stosunkowo niewielkim obciążeniu silnika.

Pojazdy rzadko kiedy badane są w rzeczywistych warunkach jazdy, gdy obciążenie silnika jest zazwyczaj większe. Ponadto oficjalny protokół badania homologacyjnego obejmuje pewne możliwości pobłażliwej interpretacji i „szare strefy”, które można wykorzystać, aby wyniki wykazały niski poziom emisji.

zharmonizowanej procedurze badania pojazdów lekkich”, czyli WLTP. Konieczna będzie migracja obecnych wskaźników emisji CO2 i zużycia paliwa do nowego systemu. Badania NEDC zaniżają rzeczywiste emisje CO2 średnio o ok. 30%, co prowadzi do mylących oznaczeń dotyczących zużycia paliwa.
Cykl WLTP obejmuje wyższe prędkości i przyspieszenia niż NEDC, lepiej odzwierciedlając jazdę w rzeczywistych warunkach. Testy nadal przeprowadzane są jednak wyłącznie w laboratorium, gdzie samochód nie jest narażony na normalne zakłócenia ruchu, a nachylenie drogi nie jest brane pod uwagę. Jest to ponadto cykl stały, co niesie ze sobą ryzyko, że producenci będą optymalizować swoje pojazdy pod jego kątem. WLTP stanowi wprawdzie ulepszenie istniejących procedur, jednak tylko częściowo zmniejsza rozbieżności pomiędzy danymi oficjalnymi a rzeczywistymi.
Niezależnie od nowych przepisów dotyczących WLTP, we wrześniu 2017 w życie wchodzi również drugi pakiet Real Driving Emissions (RDE), regulujący emisję tlenków azotu (NOx)

Odpowiedź: Każdego roku Emissions Analytics testuje w Europie od 200 do 400 pojazdów. Badania mają miejsce w Wielkiej Brytanii i Niemczech. Podobna liczba pojazdów testowana jest w Stanach Zjednoczonych.

Odpowiedź: Nowe pojazdy są dodawane do witryny internetowej poświęconej indeksowi EQUA natychmiast po przeprowadzeniu badań i obliczeniu wyników. Wszystkie media mogą wówczas cytować podaną ocenę emisji, recenzując nowy pojazd.

Odpowiedź: Producenci samochodów rozumieją, jak ważne są przejrzyste i realistyczne testy emisji, zaś indeks EQUA pomaga porównać samochody różnych producentów. Niedawne nagłówki prasowe zaszkodziły reputacji pojazdów z silnikami Diesla i wiele osób uważa je za „nieekologiczne”. Indeks EQUA pokazuje, że wiele samochodów z silnikiem Diesla osiąga dobre wyniki emisji spalin w rzeczywistych warunkach jazdy; program ten powinien pomóc w przywróceniu zaufania nabywców do silników tego typu.

Odpowiedź: Ponad połowa producentów samochodów w Wielkiej Brytanii subskrybuje bazę danych firmy Emissions Analytics, obejmującą dane na temat emisji spalin dotyczące 750 pojazdów dostępnych na rynku europejskim.

Odpowiedź: Wszystkie dane w indeksie EQUA są dostępne całkowicie bezpłatnie

Odpowiedź: Program zakłada publikowanie ocen pojazdów w ciągu 48 godzin od uzyskania danych na temat emisji. Docelowo indeks EQUA każdego roku ma publikować dane dla 200–400 pojazdów. Konsumenci mogą zasubskrybować comiesięczny biuletyn elektroniczny, zawierający podsumowanie wyników najnowszych testów.

Odpowiedź: W ramach programu będziemy starać się testować wszystkie nowe pojazdy jak najszybciej, również na żądanie.
Zgłoszenia można przesyłać na adres EQUAAq@emissionsanalytics.com. Nabywcy samochodów powinni kierować pytania o emisję spalin w pierwszej kolejności do dealerów.

Odpowiedź: W bazie danych znajdują się obecnie informacje dotyczące większości rynku (pod względem wielkości sprzedaży). Docelowo program ma obejmować całość rynku.

Odpowiedź: Konsumenci coraz bardziej interesują się emisjami tlenków azotu (NOx), podobnie jak kiedyś zainteresowali się emisjami dwutlenku węgla (CO2), gdy kwestia ta zaczęła być łączona z troską o środowisko naturalne oraz opodatkowaniem pojazdów.
Coraz więcej badań wskazuje na szkodliwy wpływ związków NOx na zdrowie publiczne. Zgadzają się z tym tak renomowane instytucje, jak Światowa Organizacja Zdrowia i Royal College of Physicians (brytyjskie Królewskie Towarzystwo Lekarskie).

Ponadto od roku 2020 Londyn, do którego dołączą być może również inne miasta brytyjskie, rozważa karanie pojazdów niespełniających wymagań normy Euro 6 poprzez pobieranie opłat za wjazd do Stref Czystego Powietrza. W rezultacie tych restrykcji, obniżanie emisji NOx zacznie mieć praktyczny i finansowy wpływ na użytkowników pojazdów.

Odpowiedź: Związek pomiędzy wytwarzaniem NOx a CO2 nie jest oczywisty, ale niektóre systemy redukujące emisję NOx mogą zwiększać wytwarzanie CO2, a co za tym idzie, zużycie paliwa. Zależy to od rodzaju stosowanego systemu i konfiguracji pojazdu.

Odpowiedź: Firma Emissions Analytics przeprowadziła badania na tak dużej liczbie samochodów różnych marek i modeli, napędzanych różnymi rodzajami paliwa i różnymi silnikami, z różnych roczników, że może przewidzieć typowy wpływ każdego indywidualnego elementu na zużycie paliwa.

Dzięki temu jesteśmy w stanie trafnie przewidzieć zużycie paliwa także dla modeli, których jeszcze nie przetestowaliśmy.

Dzięki tego rodzaju prognozom indeks EQUA obejmuje dużą część rynku i stanowi narzędzie do porównywania samochodów osobowych o znacznie większych możliwościach.

W opublikowanych rezultatach liczby pochodzące z testów faktycznie przeprowad

Odpowiedź: Mobilne urządzenia pomiarowe są stosowane w Europie do badań regulacyjnych emisji tlenków azotu przez pojazdy ciężarowe. Planuje się używanie ich od roku 2017 również do pomiaru emisji przez samochody osobowe.
Amerykańska Agencja Ochrony Środowiska powszechnie korzysta z urządzeń PEMS do homologacyjnych badań eksploatacyjnych.
Firma Emissions Analytics stosuje urządzenia PEMS do pomiaru zużycia paliwa i emisji CO2 od roku 2011.
Producenci pojazdów zaczynają dostrzegać zalety pomiarów prowadzonych na drodze; na przykład grupa PSA Peugeot Citroen opublikowała niedawno liczby dotyczące zużycia paliwa w rzeczywistych warunkach jazdy dla szeregu swoich samochodów, pragnąc dostarczyć swoim klientom bardziej rzetelnych danych na temat ich faktycznych parametrów.

Urządzenia stosowane przez Emissions Analytics spełniają wymagania Regulaminu nr 49 Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ i Rozporządzenia Komisji (UE) nr 582/2011 w Unii Europejskiej oraz 40CFR Part 1065 w USA.

Szczegółowe informacje o stosowanym sprzęcie znaleźć można w witrynie http://www.sensors-inc.com/

Powtarzalność pomiarów podawana przez jego producenta dla CO2 – a w konsekwencji dla zużycia paliwa – wynosi zazwyczaj +/-3%.

Emissions Analytics kalibruje urządzenia zgodnie ze znanymi stężeniami gazu dla każdego testu, zgodnie z zaleceniami ich producenta.

dpowiedź: Przeprowadzono testy w tunelu aerodynamicznym przed i po zainstalowaniu urządzeń PEMS w samochodzie, żeby określić opory powietrza. W przypadku sprzętu zainstalowanego poprawnie nie stwierdzono statystycznie znaczącego wpływu na współczynnik oporu aerodynamicznego.

Odpowiedź: Pojazdy zazwyczaj testowane są po kilku miesiącach od pierwszej rejestracji, po przejechaniu 1000–5000 mil (ok. 1600–8000 km). Po takim okresie można uznać, że pojazd „dotarł się”, ale nie mają jeszcze istotnego znaczenia takie zmienne związane z długotrwałą eksploatacją, jak standardy serwisowania i ogólna dbałość o samochód.

Odpowiedź: W tej chwili program indeksu EQUA skupia się na testowaniu nowych samochodów, w przypadku których historia przeglądów i napraw nie ma wpływu na ich parametry eksploatacyjne. Badamy samochody od ponad pięciu lat, dysponujemy więc całym katalogiem ocen pojazdów, które obecnie dostępne są wyłącznie na rynku wtórnym, choć testowane były niedługo po pierwszym zakupie.

Odpowiedź: Test trwa ponad trzy i pół godziny i obejmuje powtarzające się odcinki dróg miejskich, wiejskich i autostrad.
Przybliżona średnia prędkość dla tych trzech rodzajów dróg to odpowiednio 28 km/h, 56 km/h i 96 km/h. Dodatkowe odcinki trasy testują również pojazd w trybie bardziej sportowym, przy większym obciążeniu, oraz ekologicznym, przy niższym obciążeniu, żeby poznać pełny zakres możliwych do uzyskania parametrów.

Odpowiedź: Staramy się, aby jak najwięcej czynników było stałych, w tym trasa, kierowcy i styl jazdy. Pojazdy są całkowicie rozgrzane w momencie rozpoczęcia testu. Warunki pogodowe muszą mieścić się w dopuszczalnym zakresie; nie prowadzi się badań w ekstremalnie wysokiej lub niskiej temperaturze, podczas opadów deszczu i śniegu, przy oblodzeniu i silnych wiatrach.

dpowiedź: Firma Emissions Analytics opracowała narzędzie „normalizujące” zróżnicowanie natężenia ruchu do poziomu standardowego.
Wykorzystuje ono dane zbierane sekunda po sekundzie podczas trwania testu, a jego skuteczność została potwierdzona podczas dużej liczby badań. Narzędzie działa w oparciu o stosunkowo przewidywalną relację pomiędzy obciążeniem silnika a ilością spalanego paliwa.
W przypadkach, gdy natężenie ruchu za bardzo odbiega od normy, test zostaje unieważniony.

Odpowiedź: Masa dodawana do każdego pojazdu jest taka sama; przeciętny samochód po dodaniu takiej masy byłby mniej więcej w połowie załadowany. Uwzględnia się masę kierowcy i pasażera, sprzętu i paliwa w baku. Zakładaną w teście masę pojazdu z obciążeniem osiąga się za pomocą dodatkowego balastu.

Odpowiedź: Aby zagwarantować jednakowy styl jazdy podczas wszystkich testów, korzystamy z małego zespołu jednolicie przeszkolonych kierowców. Ten aspekt jest weryfikowany podczas każdego testu, a raz do roku przeprowadza się bardziej szczegółowy audyt. Każdy test obejmuje stosowanie różnych przyspieszeń w celu pełniejszego określenia wydajności pojazdu; procedura ta jest konsekwentnie powtarzana w kolejnych testach.

Odpowiedź: Duża część nowych pojazdów jest wyposażona w klimatyzację, dlatego wartości w indeksie zużycia paliwa EQUA Mpg uwzględniają wpływ klimatyzacji włączonej na połowę mocy w rzeczywistych warunkach jazdy.

Odpowiedź: Stosowane paliwo to standardowa benzyna lub olej napędowy, spełniające wymagania norm odpowiednio EN228 i EN590.
Wyjątkiem jest sytuacja, gdy producent pojazdu wymaga stosowania paliwa klasy premium. Jeżeli klasa premium jest tylko „zalecana”, wówczas używane jest paliwo standardowe. Paliwo pobierane jest z jednej stacji benzynowej, zawsze tej samej. Z jednej strony oznacza to, że używamy tego samego paliwa, do którego mają dostęp konsumenci, z drugiej strony zaś zapewniamy maksymalną konsekwencję na przestrzeni czasu. Odchylenia pozostałe pomimo tych środków nie mają istotnego wpływu na zużycie paliwa.

Odpowiedź: Ciśnienie w oponach jest zgodne z zaleceniami producenta pojazdu i sprawdzane przed przeprowadzeniem każdego testu.

Odpowiedź: Staramy się przetestować każdy model, jeżeli modele różnią się rokiem produkcji, rozmiarem silnika, rodzajem paliwa, mocą, liczbą napędzanych kół, skrzynią biegów albo normą Euro.

Uważamy pojazdy za zasadniczo podobne, jeżeli różnią się jedynie rodzajem karoserii, liczbą drzwi albo poziomem wyposażenia.

Podział ten jest bardziej restrykcyjny niż „rodziny” samochodów definiowane w procesie homologacji.

Odpowiedź: Tak, istnieje program walidacyjny, opracowany specjalnie w tym celu przez firmę Emissions Analytics. Poddaje on cały cykl oraz jego poszczególne części szeregowi testów walidacyjnych, sprawdzających czynniki takie jak średnia prędkość, przyspieszenie, działanie filtra cząstek stałych (DPF), temperatura płynu w chłodnicy, warunki pogodowe (otoczenia), itd. Pozwala to zagwarantować maksymalną spójność wyników mimo testowania różnych pojazdów w różne dni.

Odpowiedź: Powtarzalność i odtwarzalność weryfikuje się na różnych poziomach.

Przede wszystkim powtarzane w ramach każdego testu identyczne części składowe testu muszą być zgodne ze sobą w określonym zakresie parametrów.

Po drugie, powtarza się testy na próbie cząstkowej pojazdów w tych samych warunkach w celu sprawdzenia ich spójności.

Po trzecie, wszystkie wyniki są porównywane z bazą danych firmy Emissions Analytics w celu ustalenia, czy są ogólnie spójne z wynikami uzyskanymi dla podobnych modeli i rozwiązań technicznych.

Po czwarte, sprawdzamy próbę cząstkową modeli w celu potwierdzenia spójności wyników różnych egzemplarzy tego samego modelu.

Zużycie paliwa, emisja CO2
Tor <3%, droga <5%
Tlenki azotu
Tor <10%, droga <25%

Odpowiedź: Emissions Analytics planuje uwzględnienie lekkich samochodów dostawczych w indeksie EQUA; obecnie prowadzone są na nich w tym celu odpowiednie badania. Emissions Analytics współpracuje już także z operatorami flot, pomagając im w wyborze i konfiguracji pojazdów użytkowych w celu ograniczenia emisji NOx ich flot. Ponadto współpracujemy z samorządami lokalnymi, wspierając je w kwestiach związanych z modernizowaniem starszych pojazdów poprzez instalację rozwiązań do redukcji emisji.

Odpowiedź: EQUA to połączenie kilku idei. „E” to symbol emisji i ekologii, zaś „qua” sugeruje wysoką jakość (quality) informacji.

Emisja dwutlenku azotu (NO2) w spalinach

Jednym z głównych zanieczyszczeń powietrza pochodzącym ze spalin objętym w Unii Europejskiej specjalnymi przepisami są tlenki azotu – NOx .

Termin NOx oznacza mieszaninę tlenku azotu (NO) i dwutlenku azotu (NO2)

Nie ma osobnych limitów emisji dla NO i NO2, tylko ograniczenia obowiązujące dla obu tych związków łącznie.

Więcej informacji o dwutlenku azotu NO2

Menu