volkswagen-passat-diesel-2016-r

Pobierz dane

Zobacz wyniki samochodów z silnikiem Diesla Euro 6
EQUA Euro 6 Diesel

Zobacz wyniki samochodów z silnikiem benzynowym lub napędem hybrydowym Euro 6
EQUA Euro 6 Benzyna i hybrydy

Zobacz wszystkie pojazdy Euro 5

Indeks jakości powietrza EQUA

Na czym polega problem?

Niska jakość powietrza w wielu miejscach na świecie stanowi poważny problem i przyczynia się do powstawania niektórych schorzeń.
Wszystkie pojazdy zasilane olejem napędowym lub benzyną emitują tlenki azotu, zanieczyszczające powietrze (NOx). Ich ilość jednak znacznie waha się w zależności od samochodu.

Oficjalne dane nie umożliwiają łatwego i przejrzystego porównania różnych samochodów w rzeczywistych warunkach ruchu drogowego.

Skandal związany z zaniżaniem emisji w samochodach Volkswagen sprawił, że emisje zanieczyszczeń przez pojazdy są gorąco dyskutowanym tematem, jednak jego skutkiem jest duże zamieszanie. Czy wszystkie diesle zatruwają środowisko? Czy wszystkie volkswageny znacznie przekraczają obowiązujące normy?

W czym może pomóc indeks jakości powietrza EQUA Aq?

Indeks EQUA stara się oddzielić dobre wyniki od złych w prosty i przejrzysty sposób.

ndeks jakości powietrza EQUA wyraźnie identyfikuje pojazdy emitujące najniższe ilości tlenków azotu (NOx) w skali od A (najlepsze) do H (najgorsze).

Obszerny wykaz wszystkich ocen wydanych dotychczas można dostać się wyżej. Te są darmowe do pobrania, dystrybucja i publikacja w formacie dostarczonych

Objaśnienie przyznawanych ocen

Ocena Granica dolna1 Granica górna2 Zewnętrzny punkt referencyjny
A+ 0.00 0.06 Spełnia wymogi Euro 5/6 dla pojazdów z silnikiem benzynowym
A 0.06 0.08 Spełnia wymogi Euro 6 dla pojazdów z silnikiem Diesla i wymogi Euro 4 dla pojazdów z silnikiem benzynowym
B 0.08 0.12 Spełnia współczynnik zgodności 1,5 określony w drugim pakiecie RDE dot. Euro 6
C 0.12 0.18 Spełnia wymogi Euro 5 dla pojazdów z silnikiem Diesla (zbliżone do współczynnika zgodności 2,1 określonego w drugim pakiecie RDE)

*Jednostki: g/km, 1ekskluzywny, 2 włącznie
Menu