audi-on-test

Kim jesteśmy?

Emissions Analytics każdego roku testuje setki nowych samochodów, obejmując 90% pojazdów dostępnych na rynku. Testowanie odbywa się w rzeczywistych warunkach drogowych z użyciem zaawansowanych technologicznie analizatorów spalin.  Testujemy samochody z napędem benzynowym, Diesla, hybrydowym oraz hybrydowym plug-in. Analiza obejmuje różnego rodzaju emisje zanieczyszczeń, w tym NOx. Dzięki laboratoriom testowym w wielu krajach Europy oraz Stanów Zjednoczonych możemy niezależnie śledzić rzeczywistą emisję pojazdów, w tym najnowszych debiutów na rynku motoryzacyjnym.

Do tej pory poddaliśmy badaniom ponad 1000 pojazdów w całej Europie i Stanach Zjednoczonych, a co roku testowanych jest ponad 400 nowych modeli. Każdy test odbywa się według standardowej procedury. Dlatego można mieć pewność, że wyniki są obiektywne i porównywalne. Testy nie są finansowane przez producentów ani inne zaangażowane strony, dzięki czemu możemy publikować rezultaty niezależnie od tego, czy są one pomyślne, czy nie.

Emissions Analytics można znaleźć w naszej witrynie internetowej. Zapytania dotyczace nosników e-mail media@emissionsanalytics.com

Radę Konsultacyjną Indeksu EQUA

Aby zapewnić efektywny i niezawodny program testów, powołano Radę Konsultacyjną Indeksu Jakości Powietrza EQUA (EQUA Air Quality Index Advisory Board). Jest ona złożona z ekspertów, którzy udzielają wskazówek, analizują metodologię testów i systemu ocen, monitorują obowiązujące regulacje oraz ukierunkowują dalszy rozwój indeksu.

Do tej grupy osobistości ze świata nauki i przemysłu należą::

Profesor Helen ApSimon – badania zanieczyszczenia powietrza, Imperial College w Londynie, Wielka Brytania

Badania prof. ApSimon początkowo polegały na badaniu modeli wypadków instalacji jądrowych. Następnie jej zainteresowania rozszerzyły się na obszary takie jak kwaśne deszcze i problemy zanieczyszczenia powietrza w Europie Wschodniej.

W centrum jej badań nadal znajduje się zanieczyszczenie powietrza w miastach, a szczególnie w Londynie; jest współzałożycielką sieci APRIL, badającej zanieczyszczenie powietrza w mieście, i kierownikiem podkomisji zajmującej się emisjami, modelowaniem i pomiarami.

Jest członkiem wielu grup eksperckich i komisji, w tym Airborne Particles Expert Group (grupa ekspercka ds. cząstek unoszących się w powietrzu), National Expert Group on Transboundary Air Pollution (krajowa grupa ekspercka ds. transgranicznego zanieczyszczenia powietrza) oraz Air Quality Expert Group (grupa ekspercka ds. jakości powietrza) działającej w ramach DEFRA (brytyjskie ministerstwo środowiska, żywności i rolnictwa).

Dr Adam Boies – Wydział Inżynierii, Uniwersytet w Cambridge, Wielka Brytania

Dr Boies nadzoruje badania w zakresie energii i emisji w transporcie w ramach Energy Efficient Cities initiative (EECi -– Inicjatywa Miast Efektywnych Energetycznie) oraz Centre for Sustainable Freight (Centrum Zrównoważnego Transportu Towarów). Organizacje te pracują nad stworzeniem narzędzi analitycznych pozwalających zademonstrować osiągalną redukcję emisji i zużycia energii.

Jego badania w zakresie transportu koncentrują się na tworzeniu od podstaw modeli inżynierskich floty pojazdów w Wielkiej Brytanii oraz na badaniach paliw wykorzystywanych do transportu w celu określenia zużycia energii i emisji w całym cyklu życia produktów.

Dr Boies jest głównym naukowcem gremium Airport Environmental Investment (Inwestycje Środowiskowe Portów Lotniczych) stworzonego przez EPSRC (Rada Inżynierii i Nauk Fizycznych), zajmującego się tworzeniem aplikacji do ewaluacji emisji (lokalne czynniki wpływające na jakość powietrza oraz gazy cieplarniane) w portach lotniczych Wielkiej Brytanii.

John German – starszy doradca w International Council on Clean Transportation (Międzynarodowa Rada Ekologicznego Transportu), USA

Pan German był osobą kluczową dla odkrycia niedawnego skandalu związanego z zaniżaniem emisji, gdy jego badania pokazały różnice między wartościami oficjalnymi a rzeczywistymi w emisji zanieczyszczeń przez samochody z silnikami Diesla.

Zajmował się on zaawansowanymi technologiami i efektywnością energetyczną od momentu rozpoczęcia pracy w koncernie Chrysler w 1976 roku, gdzie spędził osiem lat w dziale rozwoju napędów, pracując nad oszczędnością paliwa.

Następnie przez 13 lat przeprowadzał badania i tworzył regulacje w laboratorium Office of Mobile Sources w amerykańskim EPA (Agencja Ochrony Środowiska), a przez kolejnych 11 lat był kierownikiem ds. analiz środowiskowych i energetycznych w spółce American Honda Motor Company.

Pan German jest autorem licznych publikacji technicznych oraz książki na temat benzynowo-elektrycznych pojazdów hybrydowych opublikowanej przez SAE.

Profesor Martin Williams – naukowiec zajmujący się jakością powietrza, pracujący w londyńskim King’s College

Profesor Williams zajmuje się zastosowaniem nauk o atmosferze do polityki w zakresie jakości powietrza, zależnością między jakością powietrza a zdrowiem, oraz związkiem między jakością powietrza a zmianami klimatu. Interesuje się również wpływem polityki jakości powietrza na faktyczną jakość powietrza mierzoną w miastach i regionach. Dowodem tego są jego ostatnie badania na temat tendencji w poziomach NOx.

W przeszłości profesor Williams był kierownikiem programu jakości powietrza w DEFRA, odpowiedzialnym za politykę jakości powietrza oraz za badania, na których jest oparta.

Jest również przewodniczącym Rady Wykonawczej Konwencji UNECE ds. Wielkoobszarowego Transgranicznego Zanieczyszczenia Powietrza oraz przewodniczącym Grupy Sterującej ds. Weryfikacji Modeli w DEFRA.

Dr Marc Stettler – Centre for Transport Studies, Imperial College London, UK

Przed podjęciem pracy w Centrum Badań nad Transportem, dr Stettler był pracownikiem naukowym Centrum Zrównoważonego Transportu Drogowego Towarów oraz Inicjatywy EECi na Uniwersytecie w Cambridge.

Celem jego badań jest zdefiniowanie ilościowe oraz redukcja wpływu transportu na środowisko z użyciem szerokiej gamy metod pomiarów emisji i narzędzi modelujących.

Jego ostatnie projekty badawcze obejmowały pomiary ilościowe gazów cieplarnianych i emisji zanieczyszczeń przez pojazdy ciężarowe na gaz ziemny, pozyskiwanie danych o rzeczywistych emisjach pojazdów w celu udoskonalenia modeli emisji, oraz ocenę ilościową czynników wpływających na jakość powietrza w okolicach portów lotniczych i aglomeracji..

Menu